Välkommen | Kollor Designbyrå

Welcome, Future!

Framtiden kommer med nya visioner och storartade utsikter.
Nu lämnar vi city för The Ultimate City. Från nyår finns vi på Helsingborgs coolaste adress med mer yta och rätt känsla.

The future will bring new visions and fantastic views. We’re now
leaving city for The Ultimate City. From the new year you’ll find
us at the coolest address in Helsingborg with more space and
the right ambiance.